DG Informatika d.o.o.

Cjenik usluga

 • Dijagnostika i otklanjanje softverskog kvara /do 30 minuta/
 • Dijagnostika i otklanjanje hardverskog kvara /do 30 minuta/
 • Instalacija pojedinačne aplikacije
 • Instalacija paketa uredskih aplikacija (MS Office, LibreOffice, OpenOffice...)
 • Instalacija operativnog sustava (Windows, Linux...), te upravljačkih i osnovnih programa
 • Konfiguriranje veze na internet (ADSL, Cable, Wireless…)
 • Instalacija i konfiguracija printera, skenera i ostale periferne opreme
 • Ugradnja hardverske komponente i podešavanje upravljačkih programa
 • Ugradnja matične ploče
 • Podešavanje upravljačkih programa za pojedinačnu komponentu
 • Detekcija i uklanjanje virusa, spywarea, adwarea i ostalih štetnih programa
 • Podešavanje računala za optimalan rad
 • Dolazak na intervenciju izvan servisa
 • Sat rada servisera
 • Cijena održavanja VPN veze mjesečno (po routeru)
 • Cijena udaljenog spajanja "Remote Desktop" / sat
 • 20 KM
 • 20 KM
 • 20 KM
 • 30 KM
 • 50 KM
 • 20 KM
 • 20 KM
 • 20 KM
 • 30 KM
 • 20 KM
 • 40 KM
 • 30 KM
 • 10 KM
 • 40 KM
 • 50 KM
 • 20 KM

 

Navedene cijene su bez PDV-a, za pravne osobe.

 

Top of Page